Τι ισχύει στην Ελλάδα;

τι ισχύει στην ελλάδα;

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τα όρια έκθεσης του κοινού στην Η/Μ ακτινοβολία είναι αυστηρότερα σε σχέση με τα όρια που αναφέρονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδεικτική Χρήση Υπηρεσιών Ζώνη Συχνοτήτων  (MHz) Όρια αναφοράς  Έντασης  Ηλεκτρικού Πεδίου,

Ε (V/m)

Όρια αναφοράς  Έντασης  Ηλεκτρικού Πεδίου,

Ε (V/m)

Όρια αναφοράς  Έντασης  Μαγνητικού Πεδίου,

Η (Α/m)

Όρια αναφοράς  Έντασης  Μαγνητικού Πεδίου,

Η (Α/m)

Όρια αναφοράς  Πυκνότητας Ροής Ισχύος,

S (W/m2)

Όρια αναφοράς  Πυκνότητας Ροής Ισχύος,

S (W/m2)

Συντελεστής μείωσης 70% Συντελεστής μείωσης 60% Συντελεστής μείωσης 70% Συντελεστής μείωσης 60% Συντελεστής μείωσης 70% Συντελεστής μείωσης 60%
Before 75-87,5 23,4 21,7 0,061 0,0565 1,4 1,2
Radio FM 87,5-108 23,4 21,7 0,061 0,0565 1,4 1,2
VHF-TV/CB 110-272 23,4 21,7 0,061 0,0565 1,4 1,2
Tetra 370-430 23,4 21,7 0,061 0,0565 1,4 1,2
UHF-TV 470-700 24,9 23,1 0,067 0,062 1,6 1,4
5G-700 700-790 30,4 28,2 0,0820 0,0759 2,4 2,1
LTE-800 791-862 32,3 30,0 0,087 0,081 2,8 2,4
GSM-900 876-960 34,0 31,5 0,092 0,085 3,1 2,6
NAVI-GPS-DAB 960-1710 35,6 33,0 0,096 0,089 3,4 2,9
GSM-1800/LTE-1800 1710-1880 47,6 44,0 0,128 0,119 6,0 5,1
UMTS-5G 2100 1900-2200 50,1 46,4 0,1351 0,1251 6,6 5,7
WiFi 2400-2485 51 47,2 0,134 0,124 7 6
LTE-2600 2500-2690 51 47,2 0,134 0,124 7 6
Radar – Microwave 2690-3000 51 47,2 0,134 0,124 7 6

Όρια αναφοράς στις ζώνες συχνοτήτων βάσει του Νόμου 3431/2006, όπως επικαιροποιήθηκε από τον Νόμο 4635/2019, για τη δυσμενέστερη περίπτωση (αυστηρότερα όρια).