Τεχνικός Εξοπλισμός

Σταθμός μέτρησης AMB-8057

Αισθητήρας τύπου EP-3B-01

Το Area Monitor AMB-8057 είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ελαφρύ και μπορεί να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιώντας τον πόλο και τη βάση που έχει σχεδιαστεί για αυτό. Χάρη στην εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που έχει δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος. Οι σταθμοί ΑΜΒ-8057 τροφοδοτούνται από υψηλής εσωτερικής χωρητικότητας μπαταρίες και ηλιακούς συλλέκτες που εξασφαλίζουν πρακτικά απεριόριστη αυτονομία σε συνθήκες φυσιολογικού ηλιακού φωτός. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί περιλαμβάνουν αισθητήρα τύπου EP-3B-01 για μέτρηση τριών διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων. Είναι εξοπλισμένοι με GSM / GPRS  modem για την αποστολή SMS, σε οποιαδήποτε κατάσταση δυσλειτουργίας του σταθμού. Οι σταθμοί που έχουν ρυθμιστεί για τη λειτουργία επικοινωνίας μέσω GPRS / FTP, μπορούν να προγραμματιστούν έχοντας πρόσβαση στον διακομιστή FTP του χρήστη, λαμβάνοντας έτσι τα αποτελέσματα των μετρήσεων το συντομότερο δυνατό, σε οποιαδήποτε κατάσταση δυσλειτουργίας του σταθμού.

Σταθμός μέτρησης AMB-8059

Αισθητήρας τύπου EP-3B-01

Τα προϊόντα οικογένειας AMB-8059 είναι η επόμενη γενιά των AMB-8057 και διακρίνονται για την ακρίβεια και αξιοπιστία τους όσον αφορά την απομακρυσμένη και συνεχή παρακολούθηση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που παράγονται από πηγές χαμηλής και υψηλής συχνότητας. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί περιλαμβάνουν αισθητήρα τύπου EP-3B-01 για μέτρηση τριών διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων. Το Area Monitor AMB-8059 είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ελαφρύ και μπορεί να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιώντας τον πόλο και τη βάση που έχει σχεδιαστεί για αυτό. Χάρη στην εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που έχουν δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος. Οι σταθμοί ΑΜΒ-8059 τροφοδοτούνται από υψηλής χωρητικότητας εσωτερικές μπαταρίες και ηλιακούς συλλέκτες που εξασφαλίζουν πρακτικά απεριόριστη αυτονομία σε συνθήκες φυσιολογικού ηλιακού φωτός. Είναι εξοπλισμένοι με GSM / GPRS modem για να στέλνουν SMS σε οποιαδήποτε κατάσταση δυσλειτουργίας του σταθμού. Οι σταθμοί που έχουν ρυθμιστεί για τη λειτουργία επικοινωνίας GPRS / FTP μπορούν να προγραμματιστούν έχοντας πρόσβαση στον διακομιστή FTP του χρήστη, λαμβάνοντας έτσι τα αποτελέσματα μέτρησης το συντομότερο δυνατό, σε οποιαδήποτε κατάσταση δυσλειτουργίας του σταθμού.

Σταθμός μέτρησης AMB-8059

Αισθητήρας τύπου EP-4B-02

  • Wide band : 0,1-7000 MHz (Ευαισθησία: 0,2 V/m)

  • EGSM 900 Band pass: 925-960 MHz (Ευαισθησία: 0,03 V/m)

  • EGSM 1800 Band pass: 1805-1880MHz (Ευαισθησία: 0,03 V/m)

  • UMTS Band pass: 2110-2170 MHz (Ευαισθησία: 0,03 V/m)

Τα προϊόντα οικογένειας AMB-8059 είναι η επόμενη γενιά των AMB-8057 και διακρίνονται για την ακρίβεια και αξιοπιστία τους όσον αφορά την απομακρυσμένη και συνεχή παρακολούθηση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που παράγονται από πηγές χαμηλής και υψηλής συχνότητας. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί περιλαμβάνουν αισθητήρα τύπου EP-4B-02 για μέτρηση τεσσάρων διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων. Το Area Monitor AMB-8059 είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ελαφρύ και μπορεί να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιώντας τον πόλο και τη βάση που έχει σχεδιαστεί για αυτό. Χάρη στην εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος. Οι σταθμοί ΑΜΒ-8059 τροφοδοτούνται από υψηλής χωρητικότητας εσωτερικές μπαταρίες και ηλιακούς συλλέκτες που εξασφαλίζουν πρακτικά απεριόριστη αυτονομία σε συνθήκες φυσιολογικού ηλιακού φωτός. Είναι εξοπλισμένοι με GSM / GPRS  modem για να στέλνει SMS σε οποιαδήποτε κατάσταση δυσλειτουργίας του σταθμού. Οι σταθμοί που έχουν ρυθμιστεί για τη λειτουργία επικοινωνίας GPRS / FTP μπορούν να προγραμματιστούν έχοντας πρόσβαση στον διακομιστή FTP του χρήστη, λαμβάνοντας έτσι τα αποτελέσματα μέτρησης το συντομότερο δυνατό, σε οποιαδήποτε κατάσταση δυσλειτουργίας του σταθμού.

Selective Radiation Meter

SRM – 3000

  • EMF Measurements

  • Εύρος Συχνοτήτων: 75 MHz – 3 GHz

Selective Radiation Meter

SRM – 3006

  • EMF Measurements

  • Εύρος Συχνοτήτων: 75 MHz – 6 GHz